De vier zonen van Dordrecht

zonen van dordrechtIn 2018 vinden allerlei activiteiten plaats rond vier zonen van Dordrecht. Illustrator Otto Dicke, dichter Kees Buddingh', verzetsheld Aart Alblas en componist Kors Monster delen als geboortejaar 1918.

1. Otto Dicke
Gereformeerd geboren, gedoopt in de Wilhelminakerk, ereburger van Dordrecht en daarna zijn eigen weg gegaan. Toch werkte hij oa samen met ds. Hans Bouma. De familie Dicke is de enige familie in Dordt met twee ereburgers in de historie.  (vader was organist, wethouder en werd met  zijn vrouw ook wel de vader en moeder van het Dordts verzet genoemd). Otto tekende de strip Spekkie en Blekkie voor de kwartetbladen, waarbij Buddingh’ de tekst aanleverde. 

2. Kees Buddingh'
Ereburger. Agnost. Werkte met Otto samen en was bevriend met Kors Monster. Kees kreeg vorig jaar zijn biografie Dichter bij Dordt. Nog steeds is Buddingh’ soms op TV te zien. Kees werkte behalve met Otto ook met Kors Monster samen. Het Buddingh’ plein is te vinden nabij de Stadsbibliotheek. De schaaksport is ook schatplichtig aan Buddingh’, die grootmeester Timman in december 1966 al ontdekte en een gedicht gaf.

3. Aart Alblas
De meest onderscheiden Dordtenaar in de tweede wereldoorlog, waaronder MWO. Hij zat ook  in de Wilhelminakerk in de jaren dertig van de vorige eeuw net als Otto. Alblas wordt de Marconist van soldaat van oranje genoemd. Hij werd in 1944 omgebracht in Mauthausen. Aart Alblasbrug herinnert aan hem en er is in het verleden ook een in Alblasserdam gebouwde mijnenveger naar hem genoemd. De ZM Alblas werd door Nederland (met de ZM Hamel) naar Bonn gezonden om over de Rijn het stoffelijk overschot van eerste bondskanselier Adenauer in april 1967 mede te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.

4. Kors Monster
Componist. Kors gaf nog les op het gemeentelijke lyceum. Zoals Buddingh’ met gedichten memorabele momenten voor Dordrecht vastlegde, deed Kors dat in muziek. Boudewijn Zwart is bezig om al zijn muziek te verzamelen om alles in 2018 ook te laten klinken, oa met de beiaard van de Grote kerk.

ACTIVITEITEN:

 • zonen van dordrecht - schilderij klokkenDonderdag 13 september: Kors Monster – compositie-opdracht
  De integrale beiaardwerken van Kors Monster (1918-1978) werden 9 augustus in de serie Torenmuziek Dordrecht uitgevoerd door Bastian Fuchs. Om niet bij deze werken alleen stil te blijven staan, is het idee opgevat met regelmaat een nieuwe compositie te laten schrijven. Daarmee wordt het repertoire van oorspronkelijk geschreven beiaardmuziek uitgebreid en biedt het Kors Monster-festival een stimulans voor componisten om de door hem ingeslagen weg in te slaan. Ook wordt vanavond een muziekbundel gepresenteerd met uitgave van de beiaardcomposities van Kors Monster. Aan de Nederlandse componist Wijnand van Klaveren is de eer gegund als eerste een compositie te schrijven in het kader van de regelmatig terugkerende festiviteiten rond Kors Monster.
  Wijnand van Klaveren (1975) studeerde piano (met onderscheiding voor originaliteit bij Willem Brons) en orgel bij Pieter van Dijk aan het Conservatorium van Amsterdam.  In 1996 won hij het Bilderberg Improvisatie Concours rondom Louis van Dijk. Hij is vaste huispianist van De Nieuwe Liefde, het laatste huis van verdieping door Huub Oosterhuis gesticht. Hij arrangeert al jaren voor een aantal vaste werkgevers: Amsterdam Sinfonietta, Breder-dan-Klassiek projecten met o.a. Karin Bloemen en De Dijk, Het Nationaal Kinderkoor en De Kinderkooracademie. Hij componeerde kerkmuziek, kamermuziek voor diverse bezettingen.  Vanavond klinkt zijn eerste beiaardcompositie. 

  19.30 uur  Stadhuistoren: Première door Boudewijn Zwart van de nieuwe beiaardcompositie van Wijnand van Klaveren (Kors Monster – compositie-opdracht).
  20.00 uur Grote Kerkstoren: Klokluiden voor vrijwilligers (verzamelen om ca. 19.45 uur aan de voet van de toren).
  20.15 uur Grote Kerkstoren: Herhaling door Boudewijn Zwart van de nieuwe beiaardcompositie van Wijnand van Klaveren.
  20.30 uur Slotconcert in de Torenhal: m.m.v. Wijnand van Klaveren (componist), Elena Lelchuck (piano), Boudewijn Zwart (kamerbeiaard) en Vladimir Skliarenko (hobo). Op het programma o.a. toelichting bij het nieuwe beiaardwerk door de componist en aanbieding nieuwe uitgave met de integrale beiaardmuziek van Kors Monster.
  21.15 uur:  Feestelijke receptie en ‘Afterglow’.
 • zonen van dordrecht - Bastian FuchsDonderdag 9 augustus: Bastian Fuchs, Freelance-beiaardier te Duitsland
  Wie de balans opmaakt van het Nederlands beiaardrepertorium van de twintigste eeuw, zal concluderen dat drie componisten met een volledig uitgekristalliseerd beiaardoeuvre en een eigen herkenbaar idioom een vooraanstaande plaats innemen: Henk Badings (1907-1987), Wim Franken (1922-2012) en Kors Monster. Van deze drie is Kors Monster het minst bekend. Dit komt niet alleen omdat zijn beiaardwerken pas relatief laat werden uitgegeven, maar ook omdat zijn muziek in zowel technisch als muzikaal opzicht de hoogste eisen stelt aan uitvoerder en aan het instrument dat hij bespeelt. Monster opereerde volstrekt onafhankelijk. Hij kende in feite maar één beiaardier en zijn beiaardcomposities zijn strikt genomen geënt op maar één instrument, te weten de zware Eijsboutsbeiaard in de Grote Kerkstoren te Dordrecht. Het is het niet ondenkbaar dat de beiaardmuziek van Kors Monster een blijvende plaats zal innemen op de lijst van regelmatig uitgevoerde grote beiaardcomposities in Nederland en daarbuiten.   
  Zoals Buddingh’ met gedichten memorabele momenten voor Dordrecht vastlegde, deed Kors dat in muziek. In nauwe samenwerking met stadsbeiaardier Jaap van der Ende componeerde hij een belangrijk oeuvre van beiaardwerken. De composities behoren tot de moeilijkst speelbare beiaardwerken. De Duitse free-lance beiaardier Bastian Fuchs heeft dit jaar de eervolle opdracht de beiaardwerken integraal uit te voeren. Op donderdagavond 13 september zal in het kader van de festiviteiten rond Kors Monster een nieuwe compositie in première gaan, die geschreven is door de Nederlandse componist Wijnand van Klaveren. Tevens zal dan een nieuwe uitgave verschijnen met de beiaardcomposities van Kors Monster.

  19.00 uur Stadhuistoren: Thema: Deel I: Integrale beiaardwerken van Kors Monster 1918-1978 
  1.  Le diable au beffroi (1968)
  2.  Interlude (1973)
  3.  Dierensuite (1975)op teksten van Renard Buddingh
  - De kwikstaart         
  - Vleermuizen
  - Het parelhoen
  19.45 uur Grote Kerkstoren: Handluiden voor vrijwilligers
  20.00 uur  Grote Kerkstoren: Vervolg integrale beiaardwerken van Kors Monster
  1. Le printemps (1977)
  2. Toccata (1968-'69-'70)
  3. Beiaardsymfonie 'De vier jaargetijden' (1975 -'78)
  - Herftsweemoed
  - Winter
  - Lente
  - Zomers rondo|
   
 • Buddingh - schilderijDonderdag 7 augustus 2018 20.00 uur: Taart met….. C. Buddingh’
  7 augustus 2018 vieren we de 100ste geboortedag van Kees Buddingh’ in de Blauwe Kamer in de Stadsbibliotheek Dordrecht.  Biograaf Wim Huijser komt vertellen over de laatste ontwikkelingen rondom  de dichter/schrijver en tevens ereburger van Dordrecht Er wordt een bijzonder drukwerkje van het gedicht Wie maakt mij wat (Uitgeverij de Houtpers) onthult. We gaan naar buiten voor een wandeling langs typische Buddingh’ plekjes in de Dordtse binnenstad. En natuurlijk is er taart!

  Plaats: Blauwe Kamer in Stadsbibliotheek Dordrecht
  Adres: Groenmarkt 153, 3311BD Dordrecht.
  Tijd: 20.00-21.30 uur; inloop 19.30 uur.
  Toegang: Gratis, aanmelden via www.debibliotheekaanzet.nl
 • Aart Alblas - schilderijJuni en Juli 2018: Expositie van de schilders van Barteljee.
  28 Schilders onder leiding van Bart van den Bom hebben de vier zonen van Dordrecht als inspiratie genomen voor een schilderij. Alle werken worden nu tentoongesteld in de Stadsbibliotheek.

  Plaats:  Stadsbibliotheek Dordrecht
  Adres: Groenmarkt 153, 3311BD Dordrecht.
  Tijd: Tijdens openingstijden. 
  Toegang: Gratis. 

 • 23 mei: Onthulling ANWB-informatiebord over het werk van C. Buddingh'.
  De tekst op een Brugwachtershuisje bij de Leuvebrug dat diende als werkhuisje van Buddingh' komt voort uit voortgezet onderzoek van biograaf Wim Huijser.
   
 • 4 en 5 mei: Vier zonen, één stad ; Hommage aan de vrijheid
  Een bijzonder concert, niet zomaar een voorstelling, geen reguliere herdenking. Dordrechts Philharmonisch Orkest, ToBe Jeugdtheaterschool (Theater Na de Dam Dordrecht), Tekengenootschap Pictura en Kunstmin presenteren een theatraal concert waarin de vier onvergetelijke zonen van Dordrecht een hoofdrol spelen. Zij vochten elk op hun eigen wijze voor zaken die ertoe doen. Vrijheid van leven, vrijheid van denken, vrijheid om muziek te scheppen, en de vrijheid zich te uiten als in beeldende kunst. Ieder van hen was trots op hun stad Dordrecht en op Nederland. Dit theaterconcert verbindt de overtuigingen van de vier zonen met onze tijd, met de vrijheid van meningsuiting en met onze vrijheid.

  Plaats: Kunstmin, Grote zaal
  Adres: Sint Jorisweg 76 3311 PL Dordrecht
  Tijd: 4 mei 21.00 uur; 5 mei 20.00 uur
  Toegang: zie https://www.kunstmin.nl/programma/

 • zonen van dordrecht - Otto DickeDonderdag 3 mei 2018 20.00 uur: Taart met….. Otto Dicke
  3 mei 2018 vieren we de geboortedag van Otto Dicke in de Blauwe Kamer in de Stadsbibliotheek Dordrecht.  Zoon Henk Dicke komt vertellen over de website www.ottodicke.nl . De SGD toont de wereldpremiere van een film over Dicke. We gaan aan op excursie naar Teekengenootschap Pictura. En natuurlijk is er taart!

  Plaats: Blauwe Kamer in Stadsbibliotheek Dordrecht
  Adres: Groenmarkt 153, 3311BD Dordrecht.
  Tijd: 20.00-21.30 uur; inloop 19.30 uur.
  Toegang gratis aanmelden via www.debibliotheekaanzet.nl

  Foto: H. Gebuis

 • Zonen van Dordrecht - Aart AlblasZondag 29 april 2018 10.00 uur: Gewone buitengewone keuzes voor het leven
  Zondag 29 april 2018 is er een kerkdienst in de Wilhelminakerk rond verzetsman Aart Alblas (1918-1944). Het thema is gewone buitengewone keuzes in het leven. Iedereen is hier van harte welkom!

  Plaats: Wilhelminakerk
  Adres: Blekersdijk 41 Dordrecht.
  Tijd: 10.00uur
  Toegang iedereen is welkom

 • 17 april 21.00 uur: Uitreiking jaarboek ‘Dicke in Dordt (Een ondernemende familie 19de en 20ste eeuw)’
  De Vereniging Oud-Dordrecht heeft in het kader van de ‘Vier zonen van Dordrecht’ haar jaarboek 2018 gewijd aan de familie Dicke waar uiteraard ook aandacht is voor Otto Dicke.
  Alle aspecten van de familiegeschiedenis komen in het jaarboek aan bod, in de hoofdstukken: bedrijf, kerk, politiek, WOII, kunst, architectuur en muziek. Dit verhaal is daarmee een ‘kapstok’ voor bepaalde aspecten van de Dordtse geschiedenis van de laatste twee eeuwen: hoe werkten plaatselijke ontwikkelingen uit in het dagelijks bestaan van een familie.

  Plaats: Trinitatiskapel
  Adres: Vriesestraat 20-22
  Tijd: 17 april, inloop 20.45, aanvang 21.00, einde 22.00

  Uitgebreide beschrijving>
  Meer informatie>
 • Buddingh22 februari 20.00 uur: Presentatie boek met beste verhalen van C. Buddingh’
  Op donderdag 22 februari, aan het begin van het 100e geboortejaar van de Dordtse schrijver/dichter C. Buddingh’, verschijnt bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar een bundeling van zijn beste verhalen, samengesteld en ingeleid door Buddingh’-biograaf Wim Huijser, onder de titel Bazip, Deibel en andere verhalen.

  Het eerste exemplaar van het boek wordt op 22 februari om 20.00 uur in de Centrale Bibliotheek aan de Groenmarkt overhandigd aan locoburgemeester Piet Sleking, die als geboren Dordtenaar een bijzondere band heeft met het werk van Buddingh'.

  Plaats: De Blauwe Kamer, Stadsbibliotheek Dordrecht
  Adres: Groenmarkt 153 3311BD Dordrecht
  Tijd: 22 februari, inloop 19.30 aanvang 20.00

  Meer informatie >
  Bazip, Deibel en andere verhalen >

 • 1 februari 20.00 uur: Vier Zonen van Dordrecht: de kick-off
  De aftrap van het project de vier zonen van Dordrecht zal plaatsvinden in de zaal bij Art & Dining in het Dordrechts Museum. Ankie Kesseler, directeur van de bibliotheek, zal om acht uur de zonen-bijeenkomst openen. Bart van Aanholt en journalist Hans Berrevoets zijn de aanjagers van de vier zonen van Dordrecht.

 

 • print
Content VVV Idee