De Biesbosch< Terug

Contactgegevens

De Biesbosch
Baanhoekweg 53
3313 LP DORDRECHT
Tel 078 770 5353

Groep

Natuur

Type

Natuurgebied

Omschrijving

Het Nationaal Park De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, met als belangrijke toegangspoort de stad Dordrecht. Een deel van het Nationaal Park ligt op het eiland van Dordrecht. Hier is het Biesboschcentrum Dordrecht het startpunt van (ont) spannende excursies, over water en te voet. De Biesbosch, ontstaan na een watersnoodramp, is een doolhof van kreken, wilgenvloedbossen, grienden en open weiden vol vogels.

Geschiedenis
De Biesbosch ontstond door een samenspel tussen water, natuur en mensenhanden. In dit ontoegankelijke gebied - een mooie schuilplaats tijdens de oorlog - verdienden griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, jagers, eendenkooikers en boeren op afgelegen boerderijen een karige boterham. Na 1970 verdween deze eeuwenoude cultuur door het wegvallen van de getijden. De natuur kreeg vrij spel en enkele polders werden ingericht als drinkwaterbekken.
De Groote of Zuidhollandsche Waard was in de Middeleeuwen een welvarende streek waar landbouw, fruitteelt, en turf- en zoutwinning de voornaamste middelen van bestaan waren. Het gebied moet er ongeveer hebben uitgezien als de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard in de negentiende eeuw: met veel water, boerendorpjes langs de rivierdijken en langs de ontginningspaden in de polder, maar ook met hier en daar een kasteel.

In één nacht, van 18 op 19 november 1421 veranderde de Sint Elisabethsvloed dit gebied in een binnenzee van 30.000 ha. De reeds anderhalve eeuw oude, omringende dijk brak door in het zuidwesten, ongeveer waar nu de Moerdijkbruggen liggen, op diverse plaatsen. Als gevolg van deze overstroming verdwenen naar schatting zestien dorpen van de landkaart.

Tweede wereldoorlog
De Biesbosch was in de Tweede Wereldoorlog een prima onderduikadres. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van griendwerkersarken. De Duitsers waagden zich niet in het onherbergzame gebied met eb en vloed waar bovendien geen economisch gewin te halen was. Een aantal onderduikers formeerde een verzetsgroep en begon midden 1944 met het krijgsgevangen maken van Duitsers die via de Biesbosch vanuit het zuiden naar het noorden vluchtten. Uiteindelijk werden pas maanden later 76 krijgsgevangenen overgedragen aan de Poolse bevrijders in Drimmelen.

De laatste oorlogswinter werd volop tussen het al bevrijde zuiden en het nog bezette noorden "gecrosst": heen en weer gependeld. Enerzijds om schaarse medicijnen naar bezet gebied over te brengen; anderzijds om bijvoorbeeld mensen die in gevaar waren in veiligheid te brengen.

Overige informatie

Doelgroep
kinderen
Ja
Huisdieren
Huisdieren
Huisdieren alleen aan de lijn
Ligging
Aan/bij natuurwater
Ja
Aan rivier
Ja
Recreatie (Watersport)
Recreatieplas
Ja

Locatie op kaart

  • print